ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลนิสิตใหม่ โทร 06-5716-2627 หรือ พบปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัคร โทร 065-716-2624 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.