เลขที่บัตรประชาชน

*

 

ระบบสมัครโครงการรับตรง มก.วิทยาเขตศรีราชา

ข้อมูลติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียด โทร 06-5716-2627 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

พบปัญหาการสมัคร โทร 065-716-2624 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.