ประกาศรับสมัครย้อนหลัง

กลับหน้าหลัก
ลำดับ
ประกาศรอบ
1
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2566 (TCAS รอบที่ 1 )
2
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ปี 2566 (TCAS รอบ 2)
3
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงอิสระ Direct Admission (TCAS รอบที่ 4)
4
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (TCAS รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2567
5
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2567
6
รับสมัครเข้าศึกษา Admission (TCAS67 รอบ 3) วันที่ 6-12 พ.ค.2567
7
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (TCAS 3) อัพโหลด Vedio Clip ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
8
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567