ติดต่อคณะวิชา

ช่องทางติดต่อ
นิสิตใหม่เข้าร่วมกลุ่มคณะ
Web Site
คณะวิทยาการจัดการ

1.เพจเฟสบุค กิจกรรมนิสิต คณะวิทยาการจัดการ ไว้ติดตามกิจกรรม การจัดการเรียนสอน และข่าวสารต่าง ๆ
2.เพจเฟสบุค Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา


 
ระบบสมัครโครงการรับตรง มก.วิทยาเขตศรีราชา

ข้อมูลติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียด โทร 06-5716-2627 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

พบปัญหาการสมัคร โทร 065-716-2624 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.