Username Admin(*สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เท่านั้น)

Username *ใช้ login เข้าอินเตอร์เน็ต

Password *ใช้ login เข้าอินเตอร์เน็ต

*หากเข้าระบบไม่ได้ หรือพบปัญหา ติดต่อ 666423

กลับหน้าหลัก

 

ระบบสมัครโครงการรับตรง มก.วิทยาเขตศรีราชา

ข้อมูลติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียด โทร 06-5716-2627 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

พบปัญหาการสมัคร โทร 065-716-2624 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.